Performance Marketing

Performance marketing, eller resultatbasert markedsføring på norsk, er resultatorient og målbar markedsføring hvor resultatene styrer arbeidsprosessen. Med andre ord er det markedsføring som baserer aktivitetene på resultatene. Det innebærer at effekten av en kampanje blir brukt som utgangspunkt for optimalisering […]