Business Model Canvas

Hva er en forretningsmodell?

Det er ikke lett å gi en definisjon på hva en forretningsmodell er. Innovasjon Norge forklarer at en forretningsmodell skal gi deg oversikt over de prosessene og ressursene din virksomhet skal beherske for å oppleve økonomisk gevinst. Forretningsmodellen skal kartlegge blant annet kunder, konkurrenter, samarbeidspartnere, salgsstrategi og hvilken verdi du skal levere til kunden. Det er essensielt fordi banken, investorer og støttespillere forventer en gjennomtenkt forretningsmodell om de skal gi deg støtte.

Business Model Canvas er et godt rammeverk for å visualisere hva en forretningsmodell er på en strukturert måte. Ved å benytte seg av verktøyet får du en grov og helhetlig oversikt over komponenter i din forretningsmodell. Den gir deg oversikt over kunder, kanaler, relasjoner, ressurser, aktiviteter og økonomi – nøkkelelementer som former en bedrift. Forretningsmodellen er et godt verktøy for både nye og etablerte bedrifter. 

Hva består Business Model Canvas av? 

Business Model Canvas bygger på 9 punkter som enhver forretningsmodell bør inneholde. Punktene skal være et hjelpemiddel for å se muligheter og hvordan du kan forbedre din bedrift, samt produktet, tjenesten eller løsningen du tilbyr. De fem første punktene representerer inntekter for bedriften, mens de resterende representerer kostnader.

 1. Customer segments – kundesegmenter
  På dette punktet skal du finne ut hvem dine kunder er for å forstå hvem du skal skape verdi for, samt hvilke kundesegmenter som vil generere mest inntekt. Det er viktig å huske på at du eksisterer for å tjene dine kunder, ikke omvendt. 

 2. Value proposition – verdiløfte
  Denne delen handler om å utarbeide en plan for hvordan du skal tilføre verdi til kundesegmentet, hvordan du løser kundens problemer og hvilke behov du tilfredsstiller med produktet eller tjenester du tilbyr. Det skal gi et svar på hvorfor kunden ønsker å handle av deg og ikke konkurrerende bedrifter i markedet. Det kan være pris, design og kvalitet. 

 3. Channels – kanaler
  Etter du har funnet ut hvilket kundesegment du skal tilføre verdi til må du finne ut hvor du skal treffe kundene. Hvilke kanaler bruker ditt valgte kundesegment? Hvordan ønsker kundene å bli nådd? Det er flere kanaler som kan benyttes; fysisk butikk, nettbutikk, sosiale medier osv. 

 4. Customer relationship – kunderelasjon
  Ved å koble sammen verdiløftet med kundesegmentet kan du finne ut hvilken relasjon du skal ha til kunden. Hvordan skal du jobbe med å opprettholde relasjonen? Her må du se på hvordan du får kunder, hvordan du skal beholde kundene og hvordan du skal få kundene til å generere mer inntekt. Det kan for eksempel bli gjort gjennom kampanjer og kundeklubber. 

 5. Revenue streams – inntektsstrøm 
  Når kunden vil handle av deg må du finne ut av hvordan du skal ta betalt for tjenesten eller produktet du tilbyr. Hvilken strategi skal du benytte for å få høy verdi fra kundene?

 6. Key resources – ressurser
  Hvilke ressurser skal du benytte deg av for å oppfylle verdiløftet til kundesegmentet? Denne delen skal beskrive de viktigste strategiske ressursene du besitter. Det er fysiske-, intellektuelle-, menneskelige-, og økonomiske ressurser. 

 7. Key activities – kjerneaktiviteter 
  Denne delen skal vise til hvilke spesifikke aktiviteter du skal utføre for å levere verdiløftet til kunden. Det er det viktigste punktet for å få forretningsmodellen til å fungere og det må henge sammen med verdiløftet. Hva skal du gjøre hver dag for å være et steg foran dine konkurrenter? 

 8. Key partners – partnere
  Hvem er dine partnere? Hvilke leverandører har du? Du må definere hvilke oppgaver og aktiviteter som er viktige, men som du kan outsource til en partner. Er det noen områder som vil være mer tids- og kostnadseffektivt om en parter utfører oppgaven? 

 9. Cost structure – kostnader
  Det siste punktet er hvilke kostnader som er de viktigste og største for din bedrift. Kostnadene skal være i henhold til verdiløftet, og faktorer fra punktene over som partnere, aktiviteter og ressurser faller under denne kategorien. 

Hvorfor bruke Business Model Canvas? 

Det er flere fordeler med å bruke Business Model Canvas utenom å visualisere din forretningsmodell. Den er enkel å bruke og den gir deg god oversikt over alle leddene i din virksomhet. Modellen gir både deg og dine ansatte en enkel oversikt over hvordan virksomheten henger sammen. Det gir deg verdi fordi det er et grunnlag for brainstorming og det skaper en felles forståelse for hvordan dere sammen kan skape positive resultater, og realisere mål.

Er du en bedrift i oppstartsfasen kan du bruke den som en mal for å kartlegge hvordan du kan realisere din ide. For allerede eksisterende virksomheter kan den bli brukt til å forbedre nåværende forretningsmodell.

Vil du prøve å lage en forretningsmodell til din ide? Trykk her for mal.

Videoer

Lenker

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

https://slidemodel.com/business-model-canvas/

3+

En tanke om “Business Model Canvas

 1. Interessant å lese om denne modellen. Synes du skriver og formidler innholdet på en strukturert og bra måte. Fortsett de gode arbeidet! Gleder meg til å lese flere innlegg 🙂

  1+

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *