FNs bærekraftsmål og Dressmann

Den andre modulen av digital markedsføring har fokus på bærekraft. Vi har fått i oppgave av foreleser Cecilie Staude å skrive om en bedrift som jobber for å nå FNs bærekraftsmål. Innlegget er skrevet i samarbeid med mine medstudenter Brage og Jennie, og det handler om hvordan Dressmann jobber for å nå bærekraftsmålene. 

FNs bærekraftsmål

For å gi næringslivet retningslinjer for hvordan de forventer at samfunnet skal utvikles de neste ti årene har FN utarbeidet 17 bærekraftsmål, samt 169 delmål. Målene er universelle og gjelder for alle land. Det er en felles plan for alle aktører for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene. Utviklingen skal være bærekraftig og det innebærer å imøtekomme dagens behov uten å sabotere behovene til fremtidige generasjoner. Mange av endringene som skjer i klima i dag er et resultat av vår egen atferd, og disse endringene blir en drivkraft som næringslivet må ta ansvar for og håndtere.

Skjermbilde

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling handler om å ta hensyn både til planeten vi bor på, samt menneskene slik at fremtidige generasjoner ikke vil lide på grunn av våre klimaavtrykk. Utviklingen består av tre dimensjoner, og for at en aktør kan betraktes som bærekraftig må forretningsmodellen tilfredstille og ivareta alle dimensjonene. De tre dimensjonene er økonomi, miljø og sosiale forhold. Det er forhold som påvirker hverandre, og for å ta vare på kloden må forholdet mellom dimensjonene balanseres for at belastningen på miljøet skal reduseres.

Miljødimensjonen handler om å ivareta naturen, samt klimaet som en fornybar ressurs. Fornybare ressurser er ressurser i naturen som kan brukes uten å bli oppbrukt som dyr, trær, nedbør og vind. Den økonomiske dimensjonen handler om å sikre økonomisk trygghet både for samfunn og mennesker. Det går ut på å utnytte ressursene på hensiktsmessige måter og rettferdig fordeling av ressursene. Den sosiale dimensjonen handler om å sikre at alle mennesker har et rettferdig grunnlag til å leve et anstendig liv. Sosiale forhold sier noe om hvordan mennesker har det i samfunnet og om de har muligheten til å oppfylle sine rettigheter.

Bærekraftsmål 12

Bærekraftsmål 12 handler om ansvarlig forbruk og produksjon. Det går ut på at både forbruk og produksjon må ha en bærekraftig utvikling i form av å bruke mindre ressurser under produksjon. Samtidig at hver enkelt forbruker må endre livsstilen i en bærekraftig retning. For å realisere målet må ressursbruk, miljøødeleggelse og klimautslipp reduseres. Bærekraftsmål 12 er relevant i forhold til Dressmann sin produksjon av bærekraftige jeans. Det er på grunn av at både produksjonen og råvarene som benyttes er skånsomme mot miljøet.

Delmål 12.4 handler om å bruke kjemikalier og avfall på en mer miljøvennlig måte gjennom hele deres livssyklus. Samtidig skal utslipp av kjemikalier og avfall reduseres for å begrense skadeomfanget for både miljøet og mennesker. En stor miljømessig utfordring for klesindustrien er produksjon av jeans. Dressmann er opptatt av å kontinuerlig utarbeide mer miljøvennlige og bærekraftige produksjonsprosesser for å redusere negative miljøavtrykk. Under produksjonen av Ohio jeans har de lykkes med å redusere forbruket av vann, energi og kjemikalier. I samarbeid med Jeanologia har de også utviklet en programvare kalt Enviromental Impact Measuring (EIM) for å måle miljøavtrykket og arbeidernes helse gjennom produksjonen. 

Ohio jeans er produsert med Fairtrade-merket bomull. Produkter merket med Fairtrade inneholder råvarer som er dyrket etter standarder som sikrer både trygge arbeidsforhold og bærekraftig jordbruk. I tillegg til Fairtrade bomull er knappene på jeansen laget av bærekraftig metall uten elektroplettering som danner giftig avfall. Vasken til jeansen er skånsom som bidrar til redusert forbruk av vann og kjemikalier, som igjen fører til slitesterke jeans. Gjennom miljøfokusert produksjon, bærekraftige råvarer og trygge arbeidsforhold dekker Dressmann de tre dimensjonene i bærekraftig utvikling, samt jobber mot å nå FNs bærekraftsmål.

Oppsummering

Ved at Dressmann aktivt jobber med bærekraftig produksjon av jeans bidrar de til å nå FNs bærekraftsmål. Dressmann har flere produkter som er produsert på bærekraftig vis og er merket med Fairtrade. De jobber under hashtagget «WECARE» for å sikre at deres produkter er produsert under ansvarlige forhold, er trygge og ikke inneholder farlige kjemikalier.

Hva tenker du om Dressmann sitt arbeid for en bærekraftig fremtid? 

Lenker

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://www.fn.no/Tema/Fattigdom/Baerekraftig-utvikling

https://dressmann.com/no/bedriftssider/press-pages/we-care/jeans/

https://www.fairtrade.no/om-fairtrade/fairtrade-merket.html

12+

En tanke om “FNs bærekraftsmål og Dressmann

  1. Hei Ingrid!
    Dette var et veldig bra innlegg. Og jeg ser at det ikke er første gangen du skriver et bra blogginnlegg. Fortsett sånn, det vil lønne seg 🙂 Utrolig godt skrevet. Dere får med både underoverskrifter, bilder og video – hva mer kan man ønske seg? 🙂 Bra at dere også har lagt med kilde under bildet. Her er det ingenting som jeg ville endret på. Keep up the good work!

    0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *