Performance Marketing

Performance marketing, eller resultatbasert markedsføring på norsk, er resultatorient og målbar markedsføring hvor resultatene styrer arbeidsprosessen. Med andre ord er det markedsføring som baserer aktivitetene på resultatene. Det innebærer at effekten av en kampanje blir brukt som utgangspunkt for optimalisering av de markedsaktivitetene som utføres. 

Resultatbasert markedsføring går ut på å teste hvilken markedsføring som faktisk fungerer før man optimaliserer prosessen og øker innsatsen på plattformene og kanalene som leverer de beste resultatene. Det som er den største fordelen med å arbeide med digital markedsføring på denne måten er at det er veldig kostnadseffektivt. 

Om du ser resultatbasert markedsføring opp mot tradisjonell markedsføring ser vi at den tradisjonelle metoden å jobbe på dreier seg i hovedsak om å treffe flest mulig. I motsetning handler resultatbasert markedsføring om å treffe hver enkelt bruker med tilpasset budskap for å optimalisere markedsføringen. 

Presentasjon, Statistikken, Gutt, Tegn, Mann, Briller

Målbar markedsføring

Jobber du med performance marketing jobber du med målbart data slik at du kan øke effektiviteten av markedskampanjen på en god måte. Det som er essensielt er å skaffe detaljert informasjon, samt konkrete størrelser på klikk, salg og antall registreringer. Selve essensen av resultatbasert markedsføring er at du baserer det på reelle tall, ikke antagelser oppfatninger eller følelser. 

Det er viktig at kampanjen du kjører åpner opp for å samle inn konkret og målbar data. Det kan skje i form av for eksempel kjøp, klikk på en knapp og påmelding av nyhetsbrev. I resultatbasert markedsføring er det fire ulike typer resultater:

  • CPM – cost per mille/kost per tusen. CPM baserer seg på hvor mange ganger en annonse viser til samme bruker.
  • CPC – cost per click/kost per klikk. CPC er annonser hvor du kun betaler for hvor mange klikk en annonse får. Det som er avgjørende for hvor mye du betaler per klikk er søkeord og landingssiden din. 
  • CPL – cost per lead/kost per lead. CPL handler om at tilbyderen tar betalt for henvendelser fra potensielle kunder dine annonser genererer. 
  • CPA – cost per action/kost per handling. CPA tar utgangpunkt i en konkret handling og baserer prisene på det. Det blir kun betalt om det er dokumentert et salg på annonsen. 

Fordelen med å benytte seg av performance marketing er at du vil oppleve stadig bedre og bedre resultater. Det er fordi du konstant tester ut ulike strategier og måler resultatene av kampanjen gjennom hele prosessen, etterfulgt av optimalisering basert på resultatene. 

RACE-modellen

Performance marketing handler om å påvirke. RACE-modellen viser til fire viktige punkter i arbeidet med markedsføring. De ulike punktene er «reach», «act», «convert» og «engage».

RACE Digital Marketing Framework PowerPoint Diagram
https://slidemodel.com/templates/race-digital-marketing-planning-framework-powerpoint-template/

R – reach (rekkevidde). Det første steget har fokus på å skaffe oppmerksomhet, samt nå ut til flest mulig slik at brukere ser og kjenner igjen din merkevare.

A – act (handling). Dette steget handler om å få en bruker til å utføre en handling som for eksempel klikke seg inn på din annonse og havne på en bestemt landingsside. 

C – convert (konvertere). Denne deler handler om å få dine leads til å konvertere i form av å for eksempel bestille det produktet eller tjenesten du tilbyr. 

E – engage (engasjere). Det siste punktet handler i hovedsak om å få dine brukere til å prate om din merkevare. Det kan være i form av WOM, vareprat og kundetilfredshet. 

Lenker

https://blogg.markedspartner.no/hva-er-performance-marketing

https://www.iteo.no/hvordan-lage-en-digital-strategi/

0

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *